Pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas Albania erotik chat

1896.—Ika 29 ng Agosto, pagkakalabanang mahigpit ng mga “Katipunan” at kawal ng kastila sa Balintawak at iba pa.1896.—Ika 30 ng Agosto, araw na ipinasyang pagsalakay sa Maynila.1892.—Ika 7 ng Hulyo, pagkakapabilanggo kay Rizal ni General Despujol, sa Fuerza de Santiago.

1899.—Ika 4 ng Enero, pagkakapagutos ng Pangulong Mc Kinley na ipakilala sa mga pilipino ang kapangyarihan ng Estados Unidos.1896.—Ika 5 ng Agosto, paglunsad ni Rizal sa Maynila buhat sa Dapitan.1896.—Ika 5 ng Agosto, tinangka ng mga “Katipunan” na iligtas si Rizal.1897.—Ika 12 ng Marzo, halalan sa “casa-hacienda” sa Tejeros, Kabite.1897.—Ika 24 ng Abril, sulat ni Bonifacio kay Emilio Jacinto.

Search for pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas:

pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas-68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas”